Nowinki na WSKPZLRZ

Wszystko o wszystkim! Zostań z nami aby poznać lepiej Świat!

Finanse

Czym zajmuje się sektor publiczny?

Czym zajmuje się sektor publiczny?

W każdym państwie obok siebie funkcjonują dwa sektory – publiczny i prywatny. Czasem mogą one współdziałać, mogą też funkcjonować oddzielnie. Sektor publiczny jest to część gospodarki. Jednak dość specyficzna, gdyż jej zadaniem jest dostarczanie dóbr i usług wszystkim obywatelom danego państwa. Tutaj te działania mogą się dobywać na kilku poziomach – państwowym, lokalnym i regionalnym. Generalnie działania sektora publicznego koncentrują się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem narodowym, pomocą społeczną i planowaniem przestrzennym. Te wszystkie aspekty są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa. Państwowe instytucje nad tymi działami sprawiają więc nadzór. Co ważne, pojęcie sektor publiczny obejmuje swym zakresem wszystkie te instytucje, jednostki organizacyjne itd., w których państwo, a dokładniej Skarb Państwa – ma ponad połowę udziałów. Nazwa się je więc mianem publicznych. Tutaj mamy do czynienia z dość sporym rozrzutem. Warto więc określić, jakie między innymi formy może przybierać sektor publiczny.

Przede wszystkim do tego sektora należą wszystkie jednostki organizacyjne, które są dotowane przez państwo, więc utrzymywane i funkcjonujące dzięki podatkom, pobieranym przez obywateli. Co ważne, koordynowaniem działań tych jednostek jest rząd. Nie jest ich celem przynoszenie dochodu. Mają one dostarczać dóbr oraz usług na rzecz obywateli, jak i instytucji państwowych. Tutaj, do tego poddziału zaliczają się więc zarówno jednostki państwowe, jak i samorządowe. Kolejnym działem są przedsiębiorstwa państwowe. Te także określa się mianem – sektor publiczny. W przeciwieństwie do wymienionych już instytucji, te firmy mają większą swobodę działania, jeśli chodzi o finanse. Muszą też tak funkcjonować, by te dochody przynosić. Ich głównym zadaniem jest więc utrzymanie rentowności. Dzięki nim sektor publiczny w innych przypadkach może działać odpowiednio, gdyż są one źródłem jego finansowania. W przypadku takich państwowych przedsiębiorstw, państwo może być jednym z wielu udziałowców. Jeśli jednak te firmy mają nosić miano publicznych, to udział Skarbu Państwa w ich musi wynosić ponad pięćdziesiąt procent. Jedną z aktywności sektora publicznego jest też tzw. częściowe podzlecenie.

Może to być po prostu zlecenie wykonywane przez prywatną firmę, na rzecz państwowej instytucji. Wtedy taka prywatna firma działa w sektorze publicznym. Sektor publiczny obejmuje także taką aktywność, jak częściowe zakontraktowanie – ma to miejsce wtedy, gdy państwowa instytucja wynajmuje prywatną firmę, by ta wykonała pewne zadanie. Tutaj już mamy do czynienia z przykładem tego, że sektor publiczny może współdziałać z sektorem prywatnym. W takich sytuacjach, gdy występuje konieczność wynajęcia prywatnych podmiotów do wykonywania tych zadań, ogłaszany jest przetarg publiczny, w kutym mogą brać firmy spełniające określone wymagania. Kryterium głównym w większości przypadków jest cena, jednak wykluczone jest celowe zaniżanie ceny, dlatego publiczne instytucje muszą to sprawdzać, by nie było potem problemu z dokończenie zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *